Ubezpieczenie samochodu w leasingu!

17 września 2018
Opublikował: LeasingPoint

Ubezpieczenie samochodu w leasingu! O czym należy pamiętać?

Jeżeli choć raz mieli Państwo okazję leasingować samochód, na pewno spotkali się z pytaniami Twojego doradcy:

  • czy składka ubezpieczeniowa płatna będzie z góry, czy w ratach leasingu?
  • czy wybiera Pan ubezpieczenie GAP?
  • a może dodatkowy pakiet Assistance?

Nie jest łatwo w jednej chwili udzielić odpowiedzi na te pytania, a co dopiero zrozumieć, czy tak naprawdę takie ubezpieczenie jest nam w ogóle potrzebne.

Ale od początku…

Każdy leasingowany samochód, bez względu czy to osobowy, czy ciężarowy, musi posiadać w trakcie umowy leasingu pakiet ubezpieczenia OC i AC. Jest to podstawowe zabezpieczenie zarówno dla firmy leasingowej, jaki i Klienta, przed skutkami wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych.

Formalni właściciele samochodów, tj. firmy leasingowe, są zobowiązani, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonać zawarcia umowy ubezpieczenia w dniu rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji. Koszty ubezpieczenia samochodu są transferowane na Klienta. Każda z firmy leasingowych ma w swojej ofercie możliwość zawarcia polisy na rok lub cały okres leasingu z góry.
Z doświadczenia oraz praktyki zawodowej, można powiedzieć, że cena oferowana w pakiecie z leasingiem jest umiarkowanie korzystna. Stawki ubezpieczenia są wyliczone dla statystycznego użytkownika.

Po stronie Klienta jest podjęcie decyzji o tym czy:

  • wyszuka na rynku bardziej korzystną dla siebie ofertę niż ta, którą proponuje firma leasingowa w pakiecie z leasingiem,
  • korzyści z oszczędności nie zostaną „skonsumowane” przez dodatkową opłatę z firmy leasingowej za skorzystanie z opcji ubezpieczenia obcego (większość firm leasingowych, w Tabeli Opłat i Prowizji zawarło opłatę za skorzystanie z opcji ubezpieczenia samochodu na własną rękę),
  • jest w stanie opłacić składkę ubezpieczenia rocznego z góry, czy woli rozłożyć to na płatności ratalne (za dodatkową opłatą).

Ważne jest to, żeby wszelkie sprawy związane z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym omówić z doradcą leasingowym na etapie oferty, gdyż ma to, spory wpływ na finalny jej kształt, a co za tym idzie na warunki umowy leasingu i wysokość raty leasingowej.

Pierwszym, nie obowiązkowym, ale często wybieranym ubezpieczeniem przy samochodach osobowych i ciężarowych jest UEBZPIECZENIE GAP (Guaranteed Asset Protection). Pokrywa ono różnicę między wysokością odszkodowania ubezpieczeniowego, a zobowiązaniem kredytowym na pożyczce samochodowej lub umowie leasingowej. Ubezpieczenie to, ma zastosowanie w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej auta, w wyniku której koszt naprawy przekracza aktualną wartość samochodu.

W ofercie firm leasingowych możemy znaleźć trzy różne rodzaje ubezpieczenia GAP:

  • GAP Fakturowy – który pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową pojazdu z dnia zakupu, a większą z dwóch kwot: odszkodowaniem z umowy AC lub wartością pojazdu z dnia powstania szkody.
  • GAP Finansowy – który pokrywa różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania leasingowego lub kredytowego pozostającego do spłaty zgodnie z harmonogramem na dzień wypłaty odszkodowania z umowy AC a kwotą wypłaconego odszkodowania z umowy AC
  • GAP Indeksowy – który zapewnia do 30% dopłatę liczoną od wypłaconej sumy odszkodowania z tytułu Autocasco z dnia powstania szkody.

Kiedy opłaca się z ubezpieczenia GAP?

Odpowiedź jest prosta – wtedy, kiedy spokojnie chcemy spłacać umowę leasingu i nie martwić się, czy po ewentualnej szkodzie całkowitej lub kradzieży samochodu zostaniemy z długiem wobec firmy leasingowej. A może się tak stać, jeżeli kwota wypłacona z AC nie pokryje naszego zobowiązania. Wtedy wybieramy GAP Finansowy. Jeżeli natomiast liczymy na dodatkowy bonus (wyrównanie do wartości fakturowej lub procentowa dopłata do AC), należy się zdecydować na GAP Fakturowy lub GAP Indeksowy.

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Ubezpieczenie ASSISTANCE zapewnienia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku czy awarii pojazdu, może polegać na udostępnieniu informacji o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawie pojazdu, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu czy umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu.

Są to trzy podstawowe rodzaje ubezpieczeń w leasingu. My oczywiście, po uprzednim rozpoznaniu Państwa oczekiwań doradzimy, która opcja będzie najkorzystniejsza.

Decyzja zawsze należy do Klienta.

Dodaj komentarz