Korzyści podatkowe w leasingu i najmie!

8 września 2018
Opublikował: LeasingPoint

Korzyści podatkowe w leasingu i najmie – dlaczego warto wziąć leasing samochodu?

Prowadzisz firmę? Denerwujesz się każdego miesiąca patrząc na wysokość kwot podatków, jakie musisz odprowadzać co miesiąc do Urzędu Skarbowego?
Może czas zastanowić się na tym, jakie korzyści daje nam leasing samochodu w tym zakresie.

Po pierwsze AMORTYZACJA

Zmiany w podatku dochodowym wprowadzone w 2007 roku polegały na poszerzeniu definicji samochodu osobowego. Niestety jeżeli wartość takiego auta przekracza równowartość 20 000 Euro, zmiany te wiążą niekorzystne dla podatnika skutki w postaci ograniczonej możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów ubezpieczenia do kosztów podatkowych.

Od wielu już lat przepisy przewidują, że kosztem podatkowym nie są:

  • odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego w tej części, która przewyższa równowartość 20 000 Euro (przeliczenie następuje według kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu przekazania samochodu do użytku),
  • składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 Euro przeliczona na złotówki według kursu średniego Euro ogłaszanego przez NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia.

Dodatkowo, należy pamiętać, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się tak długo, jak długo trwa normatywny okres amortyzacji. Dla samochodu osobowego wynosi on 5 lat.

Po drugie PODATEK DOCHODOWY

Ważnym aspektem, który należy rozważyć jest sposób naliczania kosztów. Przy zakupie samochodu „za gotówkę”, w pierwszym roku od zakupu, kosztem dla firmy jest tylko 20% wartości początkowej netto (w miesiącu zakupu tylko 1,66%!). Natomiast w leasingu operacyjnym lub umowie najmu długoterminowego każda rata leasingowa netto stanowi w 100% koszt uzyskania przychodu i od całej raty (bez limitu amortyzacji), odliczany jest podatek dochodowy. Nie ma znaczenia, czy pierwsza rata stanowi 1% czy 45% wartości samochodu.

Przykład:

Pan Jan decyduje się na zakup nowego autaLEXUS IS300 F-Sport, który w ofercie LeasingPoint.pl jest w cenie 132.143,09 zł netto (162.536,00 zł brutto).
Wybiera finansowanie w formie leasingu operacyjnego, na okres 3 lat.
Dysponuje środkami pieniężnymi na zakup samochodu za gotówkę, jednak nie chce ich w całości angażować, a dodatkowo wie, że nie może całej faktury za samochód jednorazowo „wrzucić w koszty”.

Pan Jan wybrał następujące parametry umowy leasingu:

  • opłata wstępna: 40% – 52 875,24 zł netto
  • okres: 35 rat po 2 425,21 zł netto
  • wykup: 1% – 1 321,43 zł netto

Dzięki temu, w ciągu:

  • 12 miesięcy od zawarcia umowy leasingu „zaoszczędził” 15.114 zł podatku dochodowego.
  • całej umowy leasingu „zaoszczędził” 26.425 zł podatku dochodowego.

Gdyby zakupiłby ten samochód za gotówkę rocznie zapłaciłby tylko o 5 021 zł mniej podatku dochodowego, co przez 3 lata daje nam kwotę 15 063 zł.

Korzyści podatkowe w leasingu 26 425 zł
Korzyści podatkowe w zakupie za gotówkę (przez 3 lata) 15 063 zł
Różnica (na korzyść leasingu) 11 362 zł

 

Mając na uwadze fakt, że łączna kwota odsetek od leasingu wynosi 9 018,06 zł netto, to dzięki leasingowi Pan Jan zaoszczędził 2.343,94 zł.

Jak widać, warto korzystać z takich ofert leasingu!

Chcesz, abyśmy przeprowadzili dla Ciebie podobną symulację?
Nie czekaj!
Już dziś wejdź na stronę SAMOCHODY i wybierz auto dla siebie.
Skontaktuj się z nami!
Nasi doradcy wszystko dokładnie policzą, tak by było jak najkorzystniej dla Ciebie!

Dodaj komentarz